Tên Iago Falque SilvaNăm sinh 4-1-1990Quốc tịch SpainishCLB JuveChỉ số Hàng ngon đây! B-)

Thằng này vô đối lắm! Mọi người mua về vứt đấy 1 mùa đảm bảo lực đẹp như trên ảnh