Lang thang kiếm được cái icon để bạn thay cho cái icon mặc định hơi bị "nhà quê" của FM09

http://www.iconarchive.com/download/...ger-2009-1.ico

Bạn nào ko đổi dc từ cái icon có sẵn trên desktop thì làm theo bước sau:
-vào thư mục game click chuột phải vào file fm.exe chọn creat shortcut
-click chuột phải vào shortcut vừa tạo chọn change icon rồi tìm đường dẫn đến file .ico mới down ở trên