Làm sao để chọn huấn luyện đội QG Việt Nam? hay mem nào có bản có đội VN share mình với :3 thank all