Như tiêu đề, có ai biết cách làm faces to lên không, như hồi trước có cái loại panel ý , help me, có faces mà vô game hiện hình nhỏ xíu