<hr>


BAND'14 LogosBộ logo nhìn khá là lạ why: leech về cho mọi người có thêm lựa chọn [IMG]images/smilies/thump_3576467404076052ok.gif[/IMG]
Download:


<font size="3">Nguồn:


Mã:
http://www.fmgraph.com/band-14-t9031.html
<font color="#B22222">Hướng dẫn cài đặt Graphics:
http://fm-vn.com/diendan/showthread....%B7t-Graphics-!!!<hr></font></font>