download update của pr0 về xong. thì mất hết ảnh cầu thủ. Chả hiểu sao