vì mình lên fm-base down hok được skin nên mạo mội nhờ các tiền bối cho mình link mf mà không biết skin nó có bị lỗi font khi việt hóa hok ta