Bác nào có file Việt Hoá FM2011 Patch 11.3 cho up lên cho mình xin với. Link trên diễn đàn die hết rồi, mình tìm mãi không được.
Cảm ơn các bạn nhiều!
YM: thinhbv_it