cái này mình chưa biết phải đọc như thế nào cho đúng nhỉ, các bạn biết cách làm không?