-giá rẻ: nếu các bác muốn mua mấy thằng trẻ trẻ mà bị đòi giá cao thì đặt điều kiện next sale 50%.khi được giá exchange nó với thằng khác có giá tương đương là đc
-đa năng: cho cầu thủ trẻ tập luyện ở các vị trí khác nhau, khi nào accomplish thì cho tập ở vị trí mới.nếu thằng nào nhanh quên vị trí mới tập đc nghĩa là versality thấp, nên quên chuyện cho nó thành cầu thủ đa năng đi
-unhappy: khi 1 clb khác muốn mua 1 cầu thủ của bác, xem offer thấy có dòng chữ the player's agent.... nghĩa là nó muốn bác accept để thoả thuận với clb kia.nếu các bác reject hoặc negotiate lập tức nó unhappy ngay. tốt nhất là các bác move nó tới các feeder clubs(move to affiliate clubs).nhấn continue, sau đó các bác reject offer thoải mái mà nó ko kêu ca gì