các anh chỉ cho em cánh training từng vị trí đi, cái nào cần nhiều cái nào cần ít, cầu thủ của em nó chẳng chịu ổn định gì cả cứ lúc lên lúc xuông ấy, chi tiết vào nhé các anh (thank nhiều)