bác nào có cái tactic hay cho em xin với , em đã thử qua nhiều tactic rùi nhưng không có cái nào phù hợp cho everton của em cả