Em đang tìm cái FM Speeder để chơi cho sướng nhưng tìm được link thì die rồi. Các anh giúp em tìm cái mới đi chứ cái máy nhà em chán quá.