em có đao cái trainer cash trong đó phím ctrl+f là được 1000000 nhưng vào fm 2007 em nhấn ctrl+f nhưng ko được
các anh chỉ em với