em hiện đang muốn chơi lại fm2007 vì em thấy nó là bản hay nhất lại vừa nhẹ nữa,a em nào còn cho em xin với,có vài skin đẹp hoặc là vài tool cho em luôn,em cảm ơn nhiều