Fm 07 nhà em kỳ lắm đá tranh cúp FA, Carling cup hay cúp gì đi nữa thì hết 90 phút sang hiệp phụ là bị kick ra desktop liền ???
Ai biết lỗi gì chỉ em với!


I LOVE FM 07 FOREVER!!!