cài lun từ 7.0 lên 7.2 đc lun hok vậy mọi người hok đc thi cho em xin bản 7.1 nha