Theo đó, quyết định nêu: “Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; căn cứ các công văn số 334/C45-C8 ngày 11-5-2017, 2835 ngày 17/8/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thông báo số 249301/17 ngày 17/5/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, quyết định “Hủy bỏ lần đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo của Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam-Hàn Quốc tại lần đăng ký thay đổi thứ 2 được cấp chứng nhận ngày 21/4/2017. Khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000109 được UBND TP HCM cấp lần thứ 01 ngày 4/12/2009.Được biết, ngày 30/08/2007, VK Housing được UBND TP HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) lần đầu số 411022000109 để thực hiện dự án The Mark (ở phường Tân Mỹ, quận 7) với tổng mức đầu tư 79.000.000 USD, vốn góp để thực hiện dự án là 23.868.439 USD.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà, nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà góp 20% vốn. Hai nhà đầu tư Hàn Quốc là Công ty LVC góp 18%, Công ty P&D góp 62% vốn góp.

Ngày 04/12/2009, UBND thành phố cấp GCNĐT số 411022000109 (thay đổi lần thứ 1). Theo đó, thay đổi người đại diện theo pháp luật của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đến ngày 29/04/2016, Sở KHĐT tiếp tục cấp đổi GCNĐT số 2162333062 cho VK Housing, cập nhật thông tin thay đổi về nhà đầu tư, giá trị tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án.


Dự án The Mark

Trong lần thay đổi này, nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Công ty HDTC (chiếm 20% vốn góp) và Công ty DWS Star Bridge Limited Liability (Công ty DWS). DWS chiếm 80% do mua lại phần góp vốn của Công ty LVC và Công ty P&D.

Với thay đổi đăng ký này, Công ty VK Housing chỉ còn lại 2 cổ đông là Công ty HDTC và DWS, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 0305339044 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21/4/2016 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP.HCM cấp. Trong đó, ghi nhận người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Yeh Kuo, Shun - Kuai - Tổng Giám đốc Công ty.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc giả mạo giấy tờ trong quá trình đề nghị cấp đổi GCNĐT số 2162333062, đăng ký điều chỉnh dự án The Mark, công ty HDTC đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (C45).

Sau quá trình điều tra, C45 kết luận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 của VK Housing là giả mạo, không có giá trị pháp lý và đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư TP HCM xem xét thu hồi.

Được biết, trước quyết định này, VK Housing cũng đã gửi “Đơn kêu cứu khẩn cấp” ngày 29/9/2017 lên Thủ tướng. Công ty này kêu cứu Thủ tướng xem xét lại toàn bộ nội dung vụ việc, vì cho rằng Sở KHĐT đã hiểu nhầm về mục đích của các văn bản số 334 và 2835 của C45.

View more random threads: