<hr>Events


Đây là nơi tổng hợp các Event đang có trong FMVN Mọi người cùng tham gia và nhận những phần quà hấp dẫn nhan<font size="4">Event ngắn hạn:


FM Online Season 1: http://fm-vn.com/diendan/showthread....N2016-Season-1

<font color="#006400">Event dài hạn:


  • Legendary Manager: http://fm-vn.com/diendan/showthread....ndary-Manager-!!
  • Tìm kiếm scout Việt: http://fm-vn.com/diendan/showthread....-Vi%E1%BB%87t-!!!
  • Tactical Genius: http://fm-vn.com/diendan/showthread....Tatical-Genius
<hr></font></font>