Đây đều là những Face - Kits - Logos từ FM09 nhưng đều dùng tốt cho Fm10

Face Pack

1 . Superpack FmSite

Part 1 : http://www.mediafire.com/?zze031hcl05

Part 2 : http://www.mediafire.com/?minywxlztby

Part 3 : http://www.mediafire.com/?mgvunudec0y

Part 4 : http://www.mediafire.com/?ubgyhaonxtc

Part 5 : http://www.mediafire.com/?rlrthyuw2j4

Update1.6 : http://www.mediafire.com/?c2mmhcjgz4y

Update 1.7 : http://www.mediafire.com/?tn8duytbedm

Update 1.8 : http://www.mediafire.com/?hdg5nxx3mzm

Link topic gốc để thanks : http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=10272
2 . Super Facepack Package
Dung lượng: 700MB

http://rapidshare.com/files/16426682...res.part01.rar
http://rapidshare.com/files/16427963...res.part02.rar
http://rapidshare.com/files/16429793...res.part03.rar
http://rapidshare.com/files/16431360...res.part04.rar
http://rapidshare.com/files/16430079...res.part05.rar
http://rapidshare.com/files/16432234...res.part06.rar
http://rapidshare.com/files/16435302...res.part07.rar
http://rapidshare.com/files/16433607...res.part08.rar


Mediafire Link by SuperFM
http://www.mediafire.com/?fbdmdnxnmny
http://www.mediafire.com/?mdnxzrnm5ym
http://www.mediafire.com/?9xxdtsjzcyr
http://www.mediafire.com/?et0zykbj9ws
http://www.mediafire.com/?5et2unlqzy2
http://www.mediafire.com/?0gmnnmi8tbq
http://www.mediafire.com/?y2ikkxyecmz
http://www.mediafire.com/?yxzg2n3f0x9

Link topic để thanks : http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=10684
Logos

1.Flexi Logos
Part 1 : http://www.mediafire.com/?ztgljmzamqh
Part 2 : http://www.mediafire.com/?wjnonjjkgvz
Part 3 : http://www.mediafire.com/?hjnwitob3zt
Part 4 : http://www.mediafire.com/?gzmr4y4ormm
Part 5 : http://www.mediafire.com/?zotdwuz2mj3
Part 6 : http://www.mediafire.com/?nyddum2kzow

Phần mềm nối file : http://www.mediafire.com/?tjyyimwb4it

Link topic để thanks : http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=13904
2 . All team Logos
Dung lượng : 470MB

http://www.mediafire.com/?uwyayztdne3
http://www.mediafire.com/?gfhzjmnmuym
http://www.mediafire.com/?nyyymy1yyyz
http://www.mediafire.com/?22tmdijizim
http://www.mediafire.com/?yinqjmt4emz

Topic để thanks : http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=10687
Kits

1. 3D Kits
English : http://www.mediafire.com/?jwwjjnmammm
Italia : http://www.mediafire.com/?n2yjz4did22
France : http://www.mediafire.com/?ymdakmmzw1n
Germany : http://www.mediafire.com/?mmelnm2nm1n
Portugal : http://www.mediafire.com/?hpxwzwdrb2s
Spain : http://www.mediafire.com/?wjdj0uwgd21

Topic để thanks : http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=11589
Match GFX

Morale EmoticonsVery Poor Poor Okay Good Very Good Superb
Hướng dẫn: Down về bỏ vào My Documents/Sports Interactive/Football Manager 2010/Skins/<tên skin>/Graphics/Icons/Morale

Download: http://www.mediafire.com/?un5imm1jzln

Topic gốc để thanks : http://fm-vn.com/diendan/showthread.php?t=10440