bac nao co logo giai Duc cho em vs.thanks cac bac..cac bac thong cam nha em hong VK k danh dc tieng Viet