Mình cần 1 số template để tự làm face cho các càu thủ! Tìm kiém trong 4rum thì đa fàn link template bị hư hết ròi , hix hix ! A e nào có template nào đẹp thì share cho mình với . Cám ơn nhiều !!!