Hello & Welcome to our community. Is this your first visit? Đăng Ký

Diễn đàn: FOOTBALL MANAGER CÁC PHIÊN BẢN CŨ

Diễn đàn con: FOOTBALL MANAGER CÁC PHIÊN BẢN CŨ

Tiêu đề
 
Bài viết cuối
 1. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 465
  • Bài viết: 5,460
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 723
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 69
   • Bài viết: 1,399
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 99
   • Bài viết: 1,689
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 205
   • Bài viết: 1,308
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 341
 2. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 766
  • Bài viết: 11,313
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 129
   • Bài viết: 1,599
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 45
   • Bài viết: 1,809
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 63
   • Bài viết: 806
  4. Diễn đàn con:

   1. Team Guides

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 89
   • Bài viết: 1,685
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 243
   • Bài viết: 1,564
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 67
   • Bài viết: 851
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 130
   • Bài viết: 2,999
 3. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 951
  • Bài viết: 13,685
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 43
   • Bài viết: 534

   Bài viết cuối:

  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 381
   • Bài viết: 4,442
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 96
   • Bài viết: 964
  5. Diễn đàn con:

   1. Team Guides

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 206
   • Bài viết: 3,451
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 217
   • Bài viết: 4,006
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 288
 4. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3,706
  • Bài viết: 48,795
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 248
   • Bài viết: 4,121
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 173
   • Bài viết: 4,346
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,640
   • Bài viết: 11,625
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 452
   • Bài viết: 7,733
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 767
   • Bài viết: 14,283
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 49
   • Bài viết: 2,867
 5. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,731
  • Bài viết: 22,117
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 121
   • Bài viết: 3,250
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 302
   • Bài viết: 4,169
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 273
   • Bài viết: 4,987
  4. Diễn đàn con:

   1. Team Guide

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 302
   • Bài viết: 5,103
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 733
   • Bài viết: 4,608
 6. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,734
  • Bài viết: 24,131
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 186
   • Bài viết: 2,540

   Bài viết cuối:

  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31
   • Bài viết: 677
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 46
   • Bài viết: 1,047
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 92
   • Bài viết: 1,050
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 201
   • Bài viết: 3,856
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 521
   • Bài viết: 2,983
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 147
   • Bài viết: 2,812
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 44
   • Bài viết: 864
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31
   • Bài viết: 368
  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 55
   • Bài viết: 2,452
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 958
  • Bài viết: 21,898
  1. Hãy vào đây và cùng tường thuật lại quá trình mà bạn chơi FM nhé ^_^ ! Có thể bạn sẽ nhận đc lời khuyên từ các pro đấy.... :-)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 87
   • Bài viết: 3,021
  2. Các giải đấu FM Online được tổ chức trong diễn đàn, hãy cùng tham gia và tha hồ trổ tài nào...

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 49
   • Bài viết: 667
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 184
   • Bài viết: 2,906
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 238
   • Bài viết: 2,961
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 496
 8. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 462
  • Bài viết: 7,689
  1. Diễn đàn con:

   1. Civ League,
   2. PRM online

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 16
   • Bài viết: 712
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 255
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 133
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 44
   • Bài viết: 630
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 331
  6. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 66
   • Bài viết: 1,119
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 57
   • Bài viết: 2,304
  8. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài viết cuối:

   Chưa bao giờ
  9. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 68
   • Bài viết: 282

   Bài viết cuối:

  10. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 65
  11. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 17
  12. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 109
   • Bài viết: 1,841
 
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:17 PM.
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5 Beta 3.
Bản quyền của 2017 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.